OFERTA


PROJEKTY FARM FOTOWOLTAICZNYCH
Wykonujemy projekty budowlane elektrowni słonecznych (farm fotowoltaicznych) z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych i zezwoleń aż do uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę elektrowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Opracowujemy również projekty wykonawcze branży konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, drogowej oraz w przypadku wystąpienia konieczności branży sanitarnej. Nasze projekty optymalizujemy pod kątem maksymalizacji produkcji oraz obniżenia kosztów realizacji inwestycji.

PROJEKTY FARM WIATROWYCH
Wykonujemy kompleksowe i wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze elektrowni wiatrowych (farm wiatrowych). Na życzenie Inwestora prowadzimy również proces formalno-prawny związany z inwestycją, uzyskujemy stosowne uzgodnienia i zezwolenia oraz pozwolenie na budowę elektrowni i infrastruktury towarzyszącej.

PROJEKTY DROGOWE
Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: dróg, ulic i placów, parkingów, układów komunikacyjnych, ciągów pieszych i rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, konstrukcji nawierzchni drogowych. Realizujemy projekty stałej organizacji ruchu oraz projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych. Na życzenie Inwestora prowadzimy również proces formalno-prawny związany z inwestycją i uzyskujemy stosowne zezwolenia na realizację robót.

PROJEKTY ELEKTROENERGETYCZNE
Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze linii napowietrznych oraz stacji elektroenergetycznych. Na życzenie Inwestora uzgadniamy dokumentację z gestorami sieci i uzyskujemy stosowne zezwolenia na realizację robót.


NADZÓR INWESTORSKI
Prowadzimy nadzory inwestorskie w zakresie branży drogowej oraz elektroenergetycznej. Zapraszamy do współpracy inwestorów publicznych i prywatnych, deweloperów, wykonawców robót budowlanych oraz biura projektowe.

Zapraszamy do współpracy inwestorów publicznych i prywatnych, deweloperów, wykonawców robót budowlanych oraz biura projektowe.


IDE PROJEKT Sp. z.o.o.    ul. Polna 113, 87-100 Toruń