OFERTA


PROJEKTY DROGOWE
Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie: dróg, ulic i placów, parkingów, układów komunikacyjnych, ciągów pieszych i rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, konstrukcji nawierzchni drogowych.
Realizujemy projekty stałej organizacji ruchu oraz projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych.
Na życzenie Inwestora prowadzimy również proces formalno-prawny związany z inwestycją i uzyskujemy stosowne zezwolenia na realizację robót.

PROJEKTY ENERGETYCZNE
Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze linii napowietrznych oraz stacji elektroenergetycznych.
Na życzenie Inwestora uzgadniamy dokumentację z gestorami sieci i uzyskujemy stosowne zezwolenia na realizację robót.


NADZÓR INWESTORSKI
Prowadzimy nadzory inwestorskie w zakresie branży drogowej oraz elektroenergetycznej.

Zapraszamy do współpracy inwestorów publicznych i prywatnych, wykonawców robót budowlanych oraz biura projektowe.


IDE PROJEKT Sp. z.o.o.    ul. Polna 113, 87-100 Toruń