O nas

IDE PROJEKT Sp. z o.o. to biuro projektowe stworzone przez młody, energiczny zespół doświadczonych projektantów. Siedziba naszej firmy znajduje się w Toruniu, ale zasięgiem działania obejmujemy cały kraj.

Głównym zakresem naszej działalności są usługi projektowe w branży odnawialnych źródeł energii. Wykonujemy kompleksowe projekty budowlane i wykonawcze elektrowni słonecznych (farm fotowoltaicznych) oraz elektrowni wiatrowych (farm wiatrowych) na rynku polskim i zagranicznym. Dużą część naszych zleceń stanowią również projekty w zakresie infrastruktury drogowej i energetycznej oraz branż towarzyszących. Opracowujemy projekty budowlane i wykonawcze w zakresie budowy nowych oraz przebudowy, rozbudowy i remontów istniejących elementów układu drogowego oraz obiektów energetycznych. Wykonujemy wielobranżowe projekty oraz sprawujemy nadzory nad nimi wg potrzeb Inwestora.

Zapewniamy rzetelne i terminowe wykonywanie usług, dobry kontakt z Inwestorem oraz elastyczne warunki współpracy.
Do każdej inwestycji podchodzimy indywidualnie, z pasją i zaangażowaniem.

Oferta

Oferujemy kompleksową obsługę inwestycji począwszy od koncepcji, poprzez projektowanie,
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków, do otrzymania decyzji o pozwoleniu
na budowę.

Energetyka odnawialna

FOTOWOLTAIKA I FARMY WIATROWE
 • Projekty koncepcyjne
 • Projekty budowlane i wykonawcze farm fotowoltaicznych i wiatrowych
 • Projekty budowlane i wykonawcze dróg dojazdowych
 • Projekty budowlane i wykonawcze stacji transformatorowych (GPO)
 • Opracowanie trasy przejazdu transportu ponadgabarytowego
 • Pomoc w postępowaniach środowiskowych oraz w procedurze uzyskania warunków zabudowy,
 • Uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych w procesie projektowania,
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę.
Infrastruktura drogowa
 • Projekty budowlane i wykonawcze budowy, przebudowy i remontów dróg
 • Projekty obiektów inżynierskich
 • Projekty systemu zarządzania ruchem
 • Prognozy ruchu i obliczenia przepustowości
 • Projekty budowy i przebudowy infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą
 • Projekty tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,
 • Uzyskanie uzgodnień i opinii niezbędnych w procesie projektowania,
 • Uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Kontakt

IDE PROJEKT Sp. z o.o.

Szosa Lubicka 26,
87-100 Toruń
tel. 880 342 157

e-mail: biuro@ideprojekt.pl
NIP 879-268-74-87